Privacyverklaring VoyEdge

mei 2018

VoyEdge hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

VoyEdge organiseert en begeleidt zakelijke inspiratie- en studiereizen. VoyEdge heeft een website waarop bezoekers meer informatie vinden over onze reizen, werkwijze en projecten.

Bezoekers kunnen via een contactformulier op onze website contact met ons opnemen, kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en inschrijven voor deelname aan reizen.

Deelnemers aan reizen kunnen via het besloten gedeelte van de VoyEdge website – en middels een inlognaam en wachtwoord - gegevens aanleveren die we nodig hebben voor de organisatie van onze reizen, zowel logistiek als inhoudelijk. Ook kunnen deelnemers hier aangeven of ze nieuwsbrieven van VoyEdge willen ontvangen. Via deze besloten website hebben deelnemers ook inzicht in de andere deelnemers van de reis (inclusief email-adres en telefoonnummer) en worden ze via e-mails op de hoogte gehouden van de reis waaraan ze deelnemen. 

Bezoekers van de VoyEdge website
De website van VoyEdge verwerkt, net als elke andere website, IP-adressen. Doel van de verwerking is de website van VoyEdge zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten voor bezoekers. VoyEdge maakt voor de analyse van haar website gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten en de optie om gegevens te delen is uitgezet.

Wij maken op onze website om diezelfde reden gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen (zo kan uw inlognaam en wachtwoord bijvoorbeeld worden onthouden als u onze website weer bezoekt).

De website van VoyEdge maakt gebruik van HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Dit is een manier waarmee een browser veilig verbinding kan maken met een website. Bij HTTPS zijn data en gegevens, welke uitgewisseld worden tussen bezoekers en een website, versleuteld. Dit ´versleutelen´ houdt in dat de gegevens, voorafgaand aan het verzenden, onherkenbaar worden. Dit wordt vervolgens weer omgezet, nadat deze zijn aangekomen bij de bestemming, bijvoorbeeld na het invullen en verzenden van een contact- of inschrijfformulier.

Als bezoekers het contactformulier invullen op onze website, gebruiken we de gegevens alleen om antwoord te geven op de vraag van de betreffende bezoeker.

Als bezoekers zich inschrijven voor de nieuwsbrief, hoeven ze alleen hun email-adres in te vullen. Hun emailadres wordt toegevoegd aan onze lijst in Mailchimp. Via een link in de nieuwsbrief is het ook altijd mogelijk om u uit te schrijven uit de nieuwsbrief.

Als bezoekers zich inschrijven voor een reis, worden de gegevens gevraagd die nodig zijn om hen als deelnemer aan de reis te kunnen toevoegen en hen op de hoogte te houden over de reis.

Deelnemers aan VoyEdge reizen/projecten
Deelnemers aan reizen/projecten kunnen met een persoonlijke inlogcode inloggen op het besloten gedeelte van de website. Hier kunnen zij zelf gegevens invullen die wij nodig hebben voor het organiseren van de reis. Het gaat zowel om logistieke gegevens, als om inhoudelijke gegevens. Ook kunnen deelnemers hier aangeven of ze de VoyEdge nieuwsbrief willen ontvangen. Een groot deel van de deelnemers aan VoyEdge reizen is een terugkerende deelnemer. Als service voor de deelnemers, bewaart VoyEdge de logistieke en inhoudelijke gegevens. Terugkerende deelnemers hoeven hun gegevens dan alleen te actualiseren. Deelnemers kunnen daarnaast te allen tijde inloggen om deze gegevens te actualiseren, wijzigen of wissen. Als deelnemers tevens hun inloggegevens, naam en organisatienaam uit ons systeem willen verwijderen, kunnen ze dat doen door een email te zenden naar info@voyedge.nl.

Om onze reizen optimaal te organiseren, is het vaak noodzakelijk om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers en derden (denk aan hotels, zakelijk reisbureau, als ook de sprekers op de bestemmingen). Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij door overheidsinstanties of organisaties worden verplicht persoonsgegevens te verstrekken in het kader van grenscontrole, veiligheidsdoeleinden e.d.. Ook als het verstrekken van de gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten de overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten over het privacy-beleid van VoyEdge kunt u contact opnemen via info@voyedge.nl.

 

 

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN