Een kennisreis op maat

maatwerk voor opdrachtgevers

VoyEdge ontwikkelt maatwerkprogramma's voor diverse opdrachtgevers. Van corporates tot regionale clusters tot netwerken van bedrijven of kennisinstellingen. Doelen lopen uiteen van inspiratie, kennis en contacten opdoen tot het toewerken naar een gezamenlijk eindresultaat.   

Reizen zijn altijd maatwerk en nooit een doel op zich; wij zorgen voor inbedding in en versnelling van bestaande processen (bijvoorbeeld binnen uw strategievorming of veranderprogramma). 

VoyEdge is specialist op de thema's innovatie, ondernemerschap & intrapreneurship, regionale economische ontwikkeling en kennisvalorisatie. Ook de sectoren cleantech, media & ICT en creatieve industrie behoren tot onze expertise. Bovendien heeft VoyEdge ervaring in de zorg, bouw en kunst en cultuur.

Lees meer over onze aanpak en de opdrachtgevers waarvoor we de afgelopen jaren maatwerk opdrachten hebben verricht. 

ONZE WERKWIJZE

Research

VoyEdge doet onderzoek naar relevante ontwikkelingen, organisaties en experts in uw werkveld en op de bestemmingen.

Met deelnemers houden we intakegesprekken om de wensen, verwachtingen en uitdagingen scherp in beeld te krijgen.

Voorbereiding

Op basis van het onderzoek maken we - in afstemming met u - een concept programma, dat we vervolgens met behulp van ons wereldwijde netwerk gaan organiseren. Naast het inhoudelijke programma zorgen we er voor dat alles logistiek tot in de puntjes verzorgd is.

Vanaf 6 weken voor vertrek kunnen deelnemers op een besloten gedeelte van de VoyEdge website meer vinden over het programma, achtergronden en andere deelnemers. Circa 10 dagen voor vertrek vindt er een kick-off plaats. Ook ontvangen deelnemers een (digitale) program guide.

Reis

Tijdens de reis ontzorgt een facilitator van VoyEdge de deelnemers volledig. VoyEdge verzorgt dagelijks inhoudelijke en logistieke briefings, bewaakt de kwaliteit van de meetings, verzorgt betalingen en maakt een fotoreportage/fimpje. 

Ook begeleidt VoyEdge, in samenwerking met de opdrachtgever, reflectiesessies om de opgedane inzichten uit te wisselen, verdiepen en vertalen naar de dagelijkse praktijk na afloop van de reis.

Follow-up

Na afloop van de reis verzorgt VoyEdge de follow-up. Met deelnemers vindt een bijeenkomst plaats om de vertaling van inzichten verder te bestendigen. 

Ook praktisch gezien ronden we alles af; we verspreiden presentaties, foto's en zorgen dat ook financieel alles netjes wordt afgerond.
Hoofdkantoor

Eindhoven - Nederland

Rosalie Urselmann
Eigenaar
+31 6 2498 0427
rosalie@voyedge.nl Biografie
Ester van Wylick
Programmamanager
+31 6 4670 6998
ester@voyedge.nl Biografie
Esmé Tinholt
Back Office
+31 6 50 26 47 88
esme@voyedge.nl Biografie

Global Support Offices

Noreen van Holstein
Expert India
+31 6 1606 7143
noreen@voyedge.nl Biografie
Louis Wang
Expert China

louis@voyedge.nl Biografie
Jules Takagishi
Expert Japan

jules@voyedge.nl Biografie

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN