Vrije Universiteit Amsterdam - Berlijn

oktober 2014

Waarom Berlijn?
Berlijn is de thuisbasis van een aantal vooraanstaande universiteiten, zoals de Humboldt Universität en Freie Universität. Deze universiteiten kennen vergelijkbare uitdagingen als de universiteiten in Nederland, wat ook daar heeft geleid tot organisatieverandering en optimaliseringstrajecten.

Bovendien is Berlijn een locatie waar diverse bedrijven hun Shared Service Center hebben gevestigd. 

Waarom een werkmissie?
De VU Amsterdam heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het optimaliseren en efficiënter maken van de bedrijfsvoeringsprocessen. Om nieuwe inspiratie en inzichten op te doen voor dit traject, zijn de bedrijfsvoeringsdirecteuren van de faculteiten en directeuren van de stafafdelingen op werkmissie geweest naar Berlijn.

Programma
De delegatie heeft bezoeken gebracht aan de Freie Universität waar kennis is opgedaan en uitgewisseld over o.a. de governance van de universiteit en de administratieve processen rondom onderwijsprogramma's, studenten, IT, internationalisering en de bibliotheek. De Humboldt Universität nam de delegatie mee naar hun onderzoeksinstituut van de toekomst, het Integrative Research Institute for the Sciences (IRIS), en deelde hun ervaringen met het traject waarin de universiteit van 11 naar 7 faculteiten gaat. Daarnaast werd ook inspiratie en kennis opgedaan door bedrijven te bezoeken. Zo bezocht de delegatie ACCON-RVS, een specialist op het gebied van Shared Service Centers. Tevens werd het indrukwekkende SSC van KPMG bezocht.

Resultaat
De 2,5 dag in Berljn heeft geleid tot diverse nieuwe inzichten en ideeën voor het verder optimaliseren van de bedrijfsvoeringskant van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het uitwisselen van ervaringen met de collega universiteiten in Berlijn bleek waardevol, waarin beide kanten een stuk feedback konden geven, en men naar de toekomst toe verder contact zal houden. Een kijkje in de keuken bij 2 niet-universitaire shared service centers leverde o.a. een methodiek op om processen nog effecienter te maken. De opgedane inzichten worden meegenomen in de huidige kwaliteitsslag bij de VU.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN