wijk Roombeek - New York

oktober 2005

Waarom New York?
In New York gebeuren in de verschillende wijken veel interessante dingen op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Kunst en cultuur wordt daarbij niet zozeer als entertainment gezien, maar als economische motor van de wijk. De overheid heeft een faciliterende rol; initiatieven en vaak ook de financiering daarvan komen van de instellingen, organisaties, de private sector en burgers zelf. New York heeft een gevarieerd aantal wijken die zich ieder in verschillende groeistadia bevinden en waar nog veel industrieel erfgoed aanwezig is. En New York heeft in 2001 een grote ramp te verwerken gehad met de aanval op de Twin Towers, met alle wederopbouw die daar bij kwam kijken in de jaren die daarop volgenden.

Waaorm een studiereis?
De gemeente Enschede wilde in het kader van de wederopbouw van de door de vuurwerkramp verwoeste wijk Roombeek, kennis en inspiratie opdoen over het creëren van een levendige gemeenschap en florerende economie in de wijk, onder meer door de inzet van kunst en cultuur en door creatief hergebruik van industrieel erfgoed. Vandaar dat een studiereis werd georganiseerd met alle betrokkenen bij dit thema, zoals architecten, museum directeuren, stedebouwkundigen, vertegenwoordigers van kunstinstituten, waaronder de opera organisatie, en vertegenwoordigers van het projectbureau Roombeek en de gemeente Enschede.

Programma
Rosalie Urselmann heeft op freelance basis een programma ontwikkeld waarin de deelnemers kennis maakten met diverse districten in New York, allemaal in verschillende fases van ontwikkeling zoals Harlem, het Meatpacking district, Red Hook District, Long Island en Ground Zero. Ook werden diverse organisaties en instituten bezocht en werd gesproken over hun rol bij de ontwikkeling van de wijk. De inspiratie en kennis werd tijdens de reis met behulp van reflectiesessies vertaald naar de praktijk van Roombeek.

Resultaat
Op basis van de studiereis hebben de deelnemers met elkaar een aantal creatieve concepten ontwikkeld om Roombeek te ontwikkelen tot een dynamische en creatieve wijk. Aan de basis hiervan lagen de vele ideeën die tijdens de reis zijn opgedaan alsmede de hechte relaties die tussen de deelnemers aan de reis zijn ontstaan.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN