ICT beleid - DK en UK

april 2006

Waarom Denemarken en Engeland?
Overheden in Denemarken en Engeland lopen voorop in zowel de e-dienstverlening aan burgers als het toepassen van ICT ter ondersteuning van hun processen. Verschil met Nederland zit met name in de centrale regie die beide landen voeren op de ontwikkeling van de e-overheid.

Waarom een studiereis?
Beide landen waren dan ook een logische bestemming voor ICT projectmanagers van zes ministeries en de directeur van het ICT-regie orgaan. Zij waren immers bezig met het ontwikkelen van een geïntegreerd ICT- en e-Government-beleid. Bovendien wilde men inzicht krijgen in hoe ICT beter ingezet kan worden voor economische groei en sociale voorzieningen.

Programma
Rosalie Urselmann heeft op freelance basis voor de reis een programma ontwikkeld. Het buitenlandse programma bestond uit bezoeken aan overheid en overheids- gerelateerde instellingen in zowel Londen als Kopenhagen. De deelnemers kregen uitgebreid inzicht in lopende projecten zoals de elektronische patiëntendossiers binnen de Engelse overheid en de centrale overheidsportals voor burgers en bedrijfsleven bij de Deense overheid. Daarnaast werden er in beide steden organisaties bezocht die verder inzicht konden geven in het gebruik van ICT binnen de gezondheidszorg, cultuur, onderwijs en (sociale) veiligheid, zoals Accenture, de BBC, NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) en het Center for Information and Communication Technologies van de Danish Technical University.

Resultaat
De werkmissie leverde de deelnemers inzicht op in de succesfactoren van het ICT beleid van Denemarken en Engeland. Dat gold ook ten aanzien van een aantal grote ICT projecten zoals het patiëntendossier. Bovendien bood de reis uitgebreid kans om met elkaar te bezien wat deze succesfactoren voor het Nederlandse systeem betekenen.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN