Vice-Voorzitters Universiteiten - Silicon Valley

februari 2009

Waarom Californië?
De Amerikaanse universiteiten domineren al jaren de ranglijsten van beste universiteiten ter wereld. Met name het model in Californië is succesvol. Belangrijke oorzaken zijn dat de instituten alert inspelen op de economische behoefte van de lokale omgeving, ze intens met elkaar concurreren, met elkaar en de maatschappij verbonden zijn en ook nog eens sterk gedecentraliseerd zijn.

Waarom een studiereis?
Vandaar dat VoyEdge voor de vice-voorzitters van de Nederlandse universiteiten een werkmissie ontwikkelde en begeleidde naar Californië. De vice-voorzitters zijn binnen het college van bestuur van universiteiten verantwoordelijk voor o.a. de financiën, bedrijfsvoering, HRM, ICT en huisvesting van universiteiten.

Programma
VoyEdge heeft een programma georganiseerd waarbij zij een dag doorbrachten op Stanford University en een dag op University of California Berkeley. Op beide universiteiten hebben zij hun evenknie ontmoet en best practices uitgewisseld. Daarnaast brachten ze bezoeken aan diverse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties gerelateerd aan de universitaire wereld.

Resultaat
De werkmissie leverde de bestuursleden inzicht op in de best practices van het universiteitsmodel in Californië. Bovendien bood de reis de kans om uitgebreid met elkaar te bezien hoe deze geleerde lessen in het Nederlandse systeem toegepast kunnen worden.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN