Vice-Voorzitters Universiteiten - Edinburgh, Cambridge en London

januari 2011

Waarom Groot-Brittannië?
Groot-Brittannië staat bekend om zijn prestigieuze topuniversiteiten. Bovendien hebben veel universiteiten waardevolle samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Hierdoor is valorisatie en commercialisering van kennis en technologie uit onderzoek erg succesvol.

Waarom een studieries?
Vandaar dat VoyEdge voor de vice-voorzitters van de Nederlandse universiteiten een werkmissie ontwikkelde en begeleidde naar Groot-Brittannië. De vice-voorzitters zijn binnen het college van bestuur van universiteiten verantwoordelijk voor o.a. de financiën, bedrijfsvoering, HRM, ICT en huisvesting van universiteiten.

Programma
De reis bestond uit bezoeken aan de Universiteit van Edinburgh, de Universiteit van Cambridge en het University College London. Hier spraken de bestuurders met hun Britse evenknie. Ook bezochten de bestuursleden - aan de universiteiten gerelateerde- organisaties die verantwoordelijk zijn voor de valorisatie en commercialisering van onderzoek. Om het beeld van het Britse universitaire eco-systeem verder te verdiepen, hebben de bestuursleden ook Nederlandse alumni uit Londen ontmoet.

Resultaat
De werkmissie leverde de bestuursleden inzicht op in Britse ontwikkelingen en best practices. Bovendien bood de reis de kans om uitgebreid met elkaar te bezien hoe deze geleerde lessen in het Nederlandse systeem toegepast kunnen worden.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN