Inspiration for Growth - Silicon Valley

april 2011

Waarom Silicon Valley?
Silicon Valley is de bekendste broedplaats voor start-ups. Maar wat deze regio ook bijzonder maakt, is het grote aantal start-ups dat snel en duurzaam doorgroeit naar een groot bedrijf en dus voor werkgelegenheid zorgt. Belangrijke succesfactoren zitten in de cultuur van Silicon Valley: ondernemers zijn vaak meer ambitieus, durven fouten te maken en risico's te nemen. Bovendien hebben ondernemers eenvoudig toegang tot een groot netwerk van advocaten, accountants, technici, ervaren ondernemers en wetenschappers. Verder speelt de aanwezigheid van relatief veel venture capital een grote rol bij de doorgroei van start-ups.

Waarom een studiereis?
Vandaar dat VoyEdge voor de Technologiekring Twente, de Kamer van Koophandel Oost-Nederland en de Rabobank en met financiële steun van de Gemeente Enschede een reis ontwikkelde en begeleidde naar Silicon Valley. Deelnemers waren ondernemers uit Oost-Nederland met tussen de 30 en 100 man personeel en bezig met een volgende groei fase.

Programma
Het programma bestond uit ontmoetingen met (seriële) ondernemers in diverse groeifases, colleges van top professoren van Stanford University, ontmoetingen met diverse thought leaders op het gebied van Ondernemerschap en Innovatie, bedrijfsbezoeken, afspraken met Venture Capitalists, enzovoorts. Bovendien begeleidde VoyEdge reflectiesessies waarin de ondernemers met elkaar stilstonden bij de opgedane inzichten, onderlinge ervaringen uitwisselden en elkaar adviseerden over de groei van hun bedrijf.

Resultaat
Het programma gaf de ondernemers naast inzicht in het ondernemerschapsmodel van Silicon Valley, inspiratie en antwoord op de vraag wat zij nodig hadden voor het maken van een volgende groeistap. Daarbij kon het gaan om het aanpassen of versterken van de groeistrategie, financiering, processen, de rol van het managementteam en de rol van de ondernemer zelf.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN