Vice-Voorzitters Universiteiten - Singapore en Hong Kong

januari 2012

Waarom Hong Kong en Singapore?
De Aziatische universiteiten zijn in opmars. De Hong Kong University prijkt in 2011 – 2012 op de 22e plaats van de wereldwijde ranglijst, de University of Singapore op de 28e. De Hong Kong Univesity of Science and Technology is pas in 1991 opgericht, maar noteert nu al de 40e plaats en biedt onderwijs aan bijna 10.000 studenten. Zowel Hong Kong als Singapore hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn veel professoren van buiten aangetrokken die de zichtbaarheid van de instellingen vergroten. De samenwerking tussen kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven is intensief en succesvol.

Waarom een studiereis?
Vandaar dat VoyEdge voor de vice-voorzitters van de Nederlandse universiteiten een werkmissie ontwikkelde en begeleidde naar Hong Kong en Singapore. De vice-voorzitters zijn binnen het college van bestuur van universiteiten verantwoordelijk voor o.a. de financiën, bedrijfsvoering, HRM, ICT en huisvesting van universiteiten.

Programma
De reis bestond uit bezoeken aan de Hong Kong University, de Hong Kong University of Science and Technology en de National University of Singapore. Hier ontmoetten de bestuurders hun Aziatische evenknie. Ook werden diverse onderzoeksinstituten en samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven bezocht. Om het beeld van het universitaire eco-systeem in Azie verder aan te scherpen, ontmoetten de bestuurders ook Nederlandse alumni die nu wonen en werken in Hong Kong.

Resultaat
De werkmissie leverde de bestuursleden inzicht op in ontwikkelingen en best practices in Hong Kong en Singapore. Bovendien bood de reis de kans om uitgebreid met elkaar te bezien hoe deze geleerde lessen in het Nederlandse systeem toegepast kunnen worden.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN