Inspiration for Growth - Silicon Valley

september 2012

Waarom Silicon Valley?
In Silicon Valley groeien bedrijven vaker en sneller door dan in Nederland. Dat heeft te maken met een combinatie van factoren. Zo zijn ondernemers erg ambitieus en minder bang om fouten te maken. Bovendien is Silicon Valley een omgeving die ondernemerschap ademt. Kennisinstellingen, grote gevestigde bedrijven, MKB bedrijven, start-ups, venture capitalists, angel investors, incubators, advocaten en juristen. Zij werken allemaal samen aan innovaties en groei. Een week kennismaken met deze inspirerende en innovatieve bedrijven, organisaties en personen leidt bij Nederlandse ondernemers onverminderd tot nieuwe inzichten en energie om aan de groei van hun bedrijf te werken.

Waarom een studiereis?
Een bedrijf laten groeien is een enorme uitdaging. Het brengt vragen en valkuilen met zich mee op het gebied van strategie, financiering, uitvoering, medewerkers en de rol van de ondernemer zelf. Bovendien maakt de drukte van alle dag het een ondernemer soms lastig om goed bij deze groeiuitdagingen stil te staan.

Een studiereis naar Silicon Valley is voor ondernemers de ideale manier om inspiratie, inzichten, contacten en praktische handvatten op te doen voor de groei van hun bedrijf. Meegaan op reis daagt ondernemers tevens uit om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, stimuleert outside de box-denken en dompelt ze onder in het meest ambitieuze ondernemersklimaat ter wereld.

Programma
Het programma startte in Nederland met het delen van groeiambities en uitdagingen. In Silicon Valley bestond het programma uit ontmoetingen met (seriële) ondernemers in diverse groeifases zoals Cooliris, Kissmetrics, Beter Place en Google. Daarnaast ontving de groep een groei workshop van een professor aan Stanford University en een lezing over technologische ontwikkelingen aan Singularity University. Bovendien begeleidde VoyEdge reflectiesessies waarin de ondernemers met elkaar stilstonden bij de opgedane inzichten, onderlinge ervaringen uitwisselden en elkaar adviseerden over de groei van hun bedrijf.

Resultaat
Enkele maanden na terugkomst vond een follow-up bijeenkomst plaats. De groep ondernemers deelde wat de reis voor inzichten had opgeleverd, hoe ze daar mee om zijn gegaan en voor welke uitdagingen ze nu nog staan. Conclusie was dat het voor de deelnemers een zeer inspirerende week is geweest die tot concrete resultaten in de groeistrategie en organisatieontwikkeling heeft geleid. Daarnaast was er een hecht onderling netwerk tot stand gekomen dat zowel zakelijk als persoonlijk, ook naar de toekomst toe, meerwaarde heeft.

Een impressie van het resultaat voor individuele deelnemers (zie daarnaast onze testimonials):

"De reis was een wake-up week. [...] Sinds terugkomst ben ik strenger aan de poort (ik wil tienen, geen zesjes in mijn bedrijf), stop ik sneller met projecten die niet goed voelen (failing is an option), en bedenk ik bij alles dat niet naar mijn zin gaat "it's change or accept". Dat geeft rust en ruimte." 

"Door de reis werk in nu met business models in plaats van uitgebreide plannen. Bovendien besteed ik meer tijd aan storytelling in mijn bedrijf (waarom doen we dit werk, waar moet dit toe leiden). Bovendien ben ik het ecosysteem rondom mijn bedrijf aan het optimaliseren, zodat ik meer kan profiteren van de verbanden tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs".

Lees ook onze blog over de Inspiration for growth mission.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN