Financieel Directeuren Universiteiten - Zurich en Lausanne

oktober 2012

Waarom Zwitserland?
Universiteiten in Zwitserland staan bekend als de beste ter wereld. Bovendien blinken de Zwitserse universiteiten uit als het gaat om de valorisatie en commercialisering van onderzoek.

Waarom een studiereis?
Door middel van een studiereis kunnen de financieel directeuren, het ministerie van OCW en VNSU leren van de manier waarop de vooroplopende Zwitserse universiteiten nieuwe bronnen van inkomsten hebben aangeboord, ondermeer door samenwerking met het bedrijfsleven. Bovendien is de reis een middel om als directeuren de onderlinge relaties en kennisuitwisseling te versterken.

Programma
VoyEdge organiseert een programma waarbij de financieel directeuren ontmoetingen hebben met ETH Zürich University (Eidgenössissche Technische Hochschule Zürich), EPFL University (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) en UNIL (Université de Lausanne). Daar ontmoeten zij hun evenknie en wisselen ze best practices uit op financiële thema's zoals nieuwe inkomstenbronnen, kennisvalorisatie, samenwerkingscontracten en Intellectual property.  Ook brengen de directeuren bezoeken aan organisaties gelieerd aan de universitaire wereld en bedrijven die samenwerken met de universiteit (zoals Nestle en Cisco). 

Resultaat
De werkmissie leverde een aantal interessante inzichten op, zoals de rol van de federale overheid bij het financieren van universiteiten, de pragmatische insteek van de financiële afdelingen, leerstoelen als belangrijkste investeringsbeslissing en issues bij het samenwerken met startups en gevestigd bedrijfsleven. Daarnaast was de werkmissie een uitgelezen moment om als universiteiten, ministerie en VSNU onderling best practices uit te wisselen.

Lees onze blog over hoger onderwijs in Zwitserland.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN