Stichting Fris - Hamburg

november 2012

Waarom Hamburg?
Hamburg heeft een invloedrijke media en IT-industrie, met ongeveer 23.000 bedrijven en 115.000 arbeidsplaatsen. In Hamburg zijn alle mediasegmenten vertegenwoordigd; naast veel traditionele mediabedrijven, heeft de regio een sprong gemaakt als het gaat om nieuwe media en gaming. Net als Enschede is Hamburg overigens van origine een industriestad. Hamburg ligt op ongeveer 320 km van Enschede, wat betekent dat de stad in iets meer dan drie uur te bereiken is. Deze relatieve nabijheid heeft veel praktische voordelen bij het (verder) vormgeven van samenwerking. 

Waarom een inspiratie- en innovatiereis?
Door het daadwerkelijk ontmoeten van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen ontstaat er niet alleen goed beeld van de creatieve industrie in Hamburg, ook kunnen samenwerkingen worden gevonden op het gebied van ondernemen, onderwijs en andere spontane raakvlakken. Niet alleen tussen Twente en Hamburg, maar ook tussen de Twentse deelnemers onderling.

Programma
VoyEdge ontwikkelde in samenwerking met Stichting Fris een programma waarbij de 30 deelnemers Hamburgse bedrijven (o.a. Kolle Rebbe, Der Spiegel, Das Unilver Haus), onderwijsinstellingen (Hamburg University of Applied Science) en intermediaire organisaties (o.a. Hamburg@work) ontmoetten. De dagen werden afgesloten met gezamenlijke reflectie en workshops. Hierin wisselden deelnemers ideeen uit over  hoe de Twentse creatieve industrie nog sterker op de kaart kan worden gezet. VoyEdge stelde het programma samen op basis van onderzoek naar de creatieve industrie in Hamburg en contacten die er al lagen.

Resultaat
De bedrijven, onderwijsinstellingen, intermediaire organisaties en gemeente hebben tijdens de drie dagen gezamenlijk ideeen opgedaan en afspraken gemaakt over het versterken van de Twentse creatieve industrie. In samenwerking met het bestuur van Stichting Fris zijn na de reis een aantal richtingen benoemd, welke in een follow-up bijeenkomst onder begeleiding van VoyEdge verder zijn geconcretiseerd. Concrete uitwerking vindt momenteel plaats, en men maakt zo dankbaar en effectief gebruik van het momentum en het enorme enthousiasme dat het gezamenlijk op reis gaan de stakeholders in de Creatieve sector in Twente heeft opgeleverd.

Naast de plannen binnen Twente, zijn diverse ondernemers, mede ondersteund door de onderwijsinstellingen, de handelsrelaties met Hamburg verder vorm aan het geven. Enkele van de ondernemers hebben inmiddels vervolgafspraken gehad in Hamburg en de eerste deal is al binnen!

Lees ook onze blog over Hamburg, mediastad.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN