Provincie Gelderland - Silicon Valley

juni 2013

Waarom Silicon Valley?
Silicon Valley is niet alleen de regio met de meeste startups wereldwijd, het is ook het gebied waar de meeste startups doorgroeien naar een groot bedrijf en daarmee voor veel regionale werkgelegenheid zorgen. Belangrijke succesfactoren voor Silicon Valley zitten in de ondernemerscultuur en het ecosysteem. Ondernemers zijn ambitieus, minder bang om fouten te maken en durven risico's te nemen. Ook is er sprake van een pay-it forward cultuur waarin succesvolle ondernemers als mentor en financier optreden voor nieuwe ondernemers. Daarnaast zijn overheid, onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar ingespeeld en hebben ondernemers eenvoudig toegang tot een groot netwerk van advocaten, accountants, engineers, incubators en wetenschappers. Verder speelt de aanwezigheid van relatief veel venture capital een belangrijke rol bij de snelle groei van bedrijven.

Waarom een inspiratiereis?
De Provincie Gelderland is initiator van deze reis naar Silicon Valley. Het reisgezelschap bestond uit vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Doel was om diepgaande inzichten op te doen over de succesfactoren van Silicon Valley en deze te vertalen naar het Gelderse regionale ecosysteem. Tegelijkertijd moest het gezamenlijk doorlopen van dit programma een impuls geven aan de regionale samenwerkingsrelaties tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen. Dit is weer een succesfactor in het uitvoeren van de regionale prioritaire programma's.

Programma
Inhoudelijke thema's van de reis waren het Silicon Valley Ecosysteem, ondernemerschap en technologische ontwikkelingen. Daarnaast stond de vertaling van opgedane inzichten naar de Gelderse situatie centraal. Tijdens de reis werden o.a. bezoeken gebracht aan overheidsorganisaties zoals de City of Palo Alto, intermediaire organisaties als Joint Venture Silicon Valley Network, onderzoek- en onderwijsinstelling Stanford University, incubators en bedrijven in de sectoren Cleantech (Bloomenergy, Tesla), Food, Health (Stanford Hospital, 23andme) en maakindustrie.

Resultaat
Op het eind van de reis heeft de delegatie gezamenlijk de 10 take-aways benoemd waar zij terug in Nederland mee aan de slag wil: in kleinere groepjes gaan ze de komende maanden hiermee aan de slag. Daarnaast heeft elke deelnemer individuele acties bepaald die hij/zij in de eigen organisatie gaat uitzetten. Tijdens de follow-up bijeenkomst in september worden de gemaakt stappen tijdens de zomermaanden met elkaar gedeeld, en besproken hoe de afgesproken acties verder opgevolgd kunnen worden binnen het Strategisch Innovatieberaad van de Provincie Gelderland.

Blogs
Zie hier voor de blog die de Provincie Gelderland tijdens de reis heeft bijgehouden.
Zie hier voor de blog van een van de deelnemers, Arno Groenendijk van de Regio Stedendriehoek. 

Testimonial Harry Webers, voorzitter GreenTechAlliances, powered by KiEMT
[harry webers] VoyEdge is erin geslaagd om een gevarieerd, maar tevens exclusief programma te organiseren, waarbij prominente inleiders ons mee hebben genomen naar de achtergronden en succesfactoren van Silicon Valley. Ook hebben we bijzondere locaties mogen bezoeken zoals Stanford, Cisco en Tesla. Alles bij elkaar voldoende inspiratie en input voor nieuwe ideeën en plannen. Verder waren zaken als logies, logistiek en food and beverige prima geregeld. Alles bij elkaar een professioneel georganiseerde reis, die precies op maat van de verschillende deelnemers was gemaakt. Chapeau.

Zie meer testimonials

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN