Financieel Directeuren Universiteiten - ├śresund regio

september 2013

In september begeleidde VoyEdge de CFO's van de Nederlandse universiteiten bij een reis naar de Oresundregio, een transnationale regio in het zuiden van Scandinavië. Het Oosten van deze regio maakt deel uit van Zweden; het westelijke deel van Denemarken. De beide gebieden zijn sinds 2000 verbonden door de Sontbrug. De regio is interessant omdat beiden landen bekend staan om hun uitstekende onderwijs en onderzoek. Bovendien is Denemarken één van de weinige landen die extra geld beschikbaar heeft gesteld voor onderzoek. Daarnaast is de internationale samenwerking in de regio interessant, als ook de rol van universiteiten in de verdere (economische) ontwikkeling van deze regio. Bovendien hebben er in Denemarken de laatste jaren veel fusies plaatsgevonden tussen universiteiten en universiteiten en kennisinstellingen. De deelnemers waren erg benieuwd naar de effecten en leerervaringen bij deze fusies. 

Programma

Tijdens het programma werden bezoeken gebracht aan de Universiteit van Kopenhagen, de Technische Universiteit van Kopenhagen en Lund Universiteit. Daarnaast werd het programma ingeleid met een bezoek aan het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Onderwijs. Bij Universities Denmark, een soort Deense tegenhanger van de VNSU, werden de overeenkomsten en verschillen tussen de Deense universiteiten gepresenteerd. 

Resultaat

De delegatie heeft in de Oresund regio inzicht gekregen in de succesfactoren van het hoger onderwijs in Denemarken en Zweden. Bovendien is inzicht gekregen in de effecten en ervaringen bij fusies tussen instellingen. Vervolgens is kennis en inspiratie opgedaan op allerlei financiele thema's en de verschillende visies die instellingen hanteren als het gaat om governance en controle. Tot slot was het zeer waardevol om als delegatie onderling kennis en ervaringen uit te wisselen over de financiele uitdagingen en successen op ieders instelling. 

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN