Divitel - Silicon Valley

april 2014

Waarom Silicon Valley?
Nergens ter wereld worden zoveel nieuwe bedrijven, business modellen en technologieën ontwikkeld als in Silicon Valley. Eén van de succesfactoren van de Valley is de open cultuur waarin bedrijven met elkaar samenwerken en daardoor beter worden. Of zoals de directeur van Divitel, Hans Kornmann, het omschrijft: "Als je kennis deelt, krijg je er altijd iets voor terug. Het leidt tot innovatie en dat leidt weer tot economische groei". Kennisdelen en samenwerken is ook essentieel voor de snel veranderende digitale videomarkt waarin Divitel actief is. Vandaar dat hij, naar inspiratie van de Valley, het Center of Excellence for Media Techology heeft opgericht. Dit is een unieke publiek-private samenwerking met als doel innovatie rondom nieuwe media technologie te versnellen.

Waarom een inspiratiereis?
Om het succes van het Center of Excellence te versnellen organiseerde VoyEdge in opdracht van Divitel een inspiratiereis naar Silicon Valley voor haar belangrijkste internationale partners. Deelnemers aan de reis kwamen uit Servië, Saoudi-Arabië, Suriname en Nederland. Tijdens de reis deden de deelnemers gezamenlijk inspiratie op die zij vertaalden naar de ambities van en manier van werken in het Center of Excellence. 

Programma
Tijdens het programma bezocht de delegatie bedrijven uit de gehele value chain van new media technologies, van content providers tot broadcasters, telecom bedrijven, IP, video en broadband solution providers, connected home bedrijven, maar ook een VC en private equity partij. Zij belichtten en bediscussiërden hun visie over waar zij de new media, video en broadband markt naar toe zien gaan.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN