Eneco - Silicon Valley

juli 2014

Waarom Silicon Valley?
Silicon Valley is de meest innovatieve regio wereldwijd. In Silicon Valley is niet alleen veel inspiratie en kennis te halen als het gaat om technologische ontwikkelingen in de energie wereld, ook aan de business model kant en op het gebied van service innovatie lopen bedrijven voorop. Ook is Silicon Valley dé regio om inspiratie op te doen als het gaat om ecosysteem denken. 

Waarom een kennisreis?
Eneco zit midden in het ontwikkelingsproces van commodity leverancier naar service-organisatie. Om een impuls te geven aan dit proces heeft Eneco met een groep innovatoren in het bedrijf een kennisreis gemaakt naar Silicon Valley. Doelen waren om kennis en inspiratie op te doen t.a.v. nieuwe technologische en business ontwikkelingen in de energiemarkt, het transformatieproces naar service bedrijf en het ecosysteem denken. 

Programma
Om een beeld te krijgen van ontwikkelingen op het gebied van technologie en haar impact op de maatschappij, heeft Eneco bezoeken gebracht aan Singularity University en het Institute for the Future. Ook werden sessies gevolgd bij vooraanstaande kennisinstituten zoals Berkeley en Stanford University (o.a een workshop met Professor Huggy Rao, auteur van het boek "Scaling up Excellence"). De groep maakte kennis met een incubator op het gebied van zonne-energie, de door Google gekochte energie startup Nest, en vooruitstrevende bedrijven op het gebied van service innovatie zoals Cisco. Daarnaast stond een ochtend in het teken van Design Thinking met bezoeken aan IDEO en de Stanford D-School, en waren er ontmoetingen met diverse start-ups.

Resultaat
De week in Silicon Valley heeft geleid tot veel nieuwe inzichten en ideeën voor het transformatieproces bij Eneco. Het gaat om inzichten op het gebied van technologie, business modellen en service innovatie. Elke deelnemer heeft zijn inzichten verwerkt in een honderd dagen plan, om zo concreet vervolg te geven aan de opgedane inspiratie en deze als een olievlek te verspreiden binnen de Eneco organisatie.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN