Financieel Directeuren Universiteiten - 24u sessie Israël

september 2014

Waaorm Israël?
Israël heeft na Canada de meest opgeleide bevolking ter wereld. Ook is het het land met de meeste engineers in bevolking. Na Amerika heeft Israël de meeste bedrijven in de Nasdaq. Experts noemen Israël het tweede Silicon Valley: er is een zeer actieve wetenschappelijke en high tech gemeenschap, veel menskracht en een zeer ondernemende cultuur. De samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven is heel intensief. (meer weten over Israel? Bekijk dit filmpje).

Waarom een 24 uur sessie?
De Commissie Financiële Aangelegenheden (bestaande uit de financieel directeuren van de Nederlandse universiteiten en vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW en de VNSU) was oorspronkelijk van plan om in september Israël te bezoeken. Door de onrustige situatie in de grensgebieden van Israël is echter besloten om de reis om te zetten in een 24 uur sessie in Nederland. Door middel van video conferencing is kennis uitgewisseld met de instituten in Israël.

Programma
Het programma werd op maandagavond geopend door de Nederlandse ambassadeur van de Israëlische Ambassade in Nederland. Op dinsdag vonden video-conferences plaats met de Council for Higher Education, Technion (70 % van de high tech managers en ondernemers komt van Technion), the Hebrew University of Jerusalem en het Weizmann Instituut (ontvangt meer loyalties dan MIT, Harvard en Stanford bij elkaar). Hans Vossensteyn, van het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), zat de sessies voor en begeleidde een discussie in de groep over prestatie-indicatoren.

Resultaat
In 24 uur hebben de deelnemers een goed beeld gekregen van de succesfactoren van het hoger onderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven in Israël. Ook werden interessante inzichten opgedaan over de bekostiging van het onderwijs en de modellen die daarvoor gehanteerd worden. Tot slot hebben de deelnemers ook kennis uitgewisseld over uitdagingen waarvoor zij zich allemaal gesteld zien, zoals de invoering van de prestatie-indicatoren in het hoger onderwijs.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN