Wortell - Silicon Valley

november 2016

Wortell en haar partner Microsoft hebben ons gevraagd een innovatiereis te ontwikkelen voor een aantal van hun relaties: directieleden van zorginstellingen en van diverse hoger onderwijsinstellingen. Focus hierbij was op digitale transformatie, en natuurlijk hebben we de Presidentsverkiezingen uitgebreid gevolgd.

Waarom Silicon Valley?
Silicon Valley weet zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden met nieuwe bedrijven, nieuwe business modellen en baanbrekende technologieën. Er starten relatief veel meer bedrijven dan in Nederland en bovendien groeien er veel meer door tot een succesvol (groot) bedrijf. Dat heeft te maken met een combinatie van factoren zoals leiderschap, falen zien als leermoment en een krachtig ecosysteem van kennisinstellingen, MKB en grote gevestigde bedrijven, financiers en incubators, die allemaal samenwerken aan nieuwe groei en innovatie. Ook op het gebied van (langdurige) gezondsheidszorg en hoger onderwijs is Silicon Valley een regipo waar veel nieuwe ontwikkelingen plaatvinden.

Waarom een innovatiereis?
De wereld verandert momenteel zo snel, dat je als gezonsheidszorginstelling en kennisinstelling onmogelijk bij kunt blijven als je alleen je blik intern gericht hebt. Naar buiten kijken, nieuwe inzichten en ideeën opdoen, ervaringen uitwisselen met collega's uit andere instellingen en bedrijfsleven: onmisbare zaken als je wilt begrijpen welke impact ontwikkelingen gaan hebben op jouw bedrijf en markt.

Programma
We hebben een groot aantal experts ontmoet en bedrijven en universiteiten bezocht. Grote namen als Microsoft (Health), Stanford University en UC Berkeley, maar ook startups in met name predictive analytics in health, security en nieuwe business modellen in de zorg.

Resultaat
De directeuren en innovatiemanagers in de gezondsheidszorginstelling en kennisinstellingen hebben inspiratie en inzichten opgedaan voor het anders organiseren van hun eigen business processen, innovatie en hebben kennis gemaakt met nieuwe business modellen voor zorg en onderwijs. Daarnaast hebben ze hun netwerk van collega-directeuren in Nederland vergroot, wat ook weer tot nieuwe samenwerkingen in Nederland kan leiden: diverse nieuwe verbindingen zijn al tot stand gebracht.  

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN