Provincie Gelderland - Berlijn

oktober 2014

De Provincie Gelderland is met enkele wethouders op het gebied van economie en mobiliteit van de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Ede en Apeldoorn naar Berlijn gegaan voor een werkbezoek van 30 oktober t/m 1 november  

Waarom Berlijn?
In Berlijn zijn veel interessante ontwikkelingen op het gebied van economie en mobiliteit. Zo heeft Berlijn samen met deelstaat Brandenburg een clusterstrategie ontwikkeld om de regionale economie te stimuleren. Een aantal van deze clusters sluit goed aan bij de economische zwaartepunten in Gelderland. Daarnaast heeft Berlijn veel interessante voorbeelden als het gaat om herontwikkeling van gebieden (zoals Holzmarktgebied aan de Spree) en bedrijfsterreinen. Op het gebied van mobiliteit en energie is de EUREF-campus midden in de stad een zeer inspirerende campus met volop innovatieve toepassingen.

Waarom op werkmissie?
De Provincie Gelderland is met enkele wethouders op het gebied van economie en mobiliteit van de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Ede en Apeldoorn naar Berlijn gegaan om kennis op te doen t.a.v. ontwikkelingen op het gebied van economie en mobiliteit en om kansen voor samenwerking te identificeren. 

Programma
Het programma voor de delegatie begon al in de trein, waar zij een aantal opdrachten maakten en kennis uitwisselden over lokale en regionale speerpunten op het gebied van economie en mobiliteit. Tijdens het tweedaagse programma zijn vervolgens bezoeken gebracht aan de Nederlandse Ambassade in Berlijn, Berlin Partner, de Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt en de EUREF-Campus. 

Resultaat
De twee-daagse reis heeft geleid tot concrete acties in (verdere verkenning van) samenwerking tussen de steden en provincie rondom de thema's economie en mobiliteit. Tevens zijn de inzichten die voortkomen uit de bezoeken terug vertaald naar de eigen organisaties en worden deze nu (4 weken na de reis) verder uitgewerkt.

 

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN