Rabobank IJsseldelta - Silicon Valley

november 2014

Rabobank IJsseldelta initieerde een handelsreis voor haar zakelijke klanten en relaties naar Silcon Valley van 15 t/m 22 november

Waarom Silicon Valley?
Silicon Valley weet zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden met nieuwe bedrijven, nieuwe business modellen en baanbrekende technologieën. In Silicon Valley starten relatief veel meer bedrijven dan in Nederland en bovendien groeien er veel meer door tot een succesvol (groot) bedrijf. Dat heeft te maken met een combinatie van factoren. Zo zijn ondernemers erg ambitieus en minder bang om fouten te maken. Bovendien is Silicon Valley een omgeving die ondernemerschap ademt. Kennisinstellingen, grote gevestigde bedrijven, MKB bedrijven, start-ups, venture capitalists, angel investors, incubators, advocaten en juristen; zij werken allemaal samen aan innovaties en groei. 

Waarom een inspiratiereis?
Voor Rabobank IJsseldelta is internationalisering een belangrijk thema. Rabobank IJsseldelta initieert daarom met regelmaat handelsreizen voor haar zakelijke klanten en relaties. Op deze manier kunnen de ondernemers, samen met ambitieuze collega-ondernemers uit de regio, inspiratie, inzichten en internationale contacten opdoen voor het verder groeien van hun bedrijf. Eénentwintig ondernemers uit de regio Zwolle namen deel aan deze reis naar Silicon Valley. 

Programma
De week in het Mecca van ondernemerschap, Silicon Valley, stond in het teken van:

  • kennismaken met het innovatieve ecosysteem in deze regio;
  • inspiratie en kennis opdoen over innovatie, ondernemerschap en groei door ontmoetingen met succesvolle ondernemers, bedrijven, startups, VC's, angels en incubators;
  • relevante contacten leggen in Silicon Valley;
  • netwerken en leren van elkaar.

De ondernemers hebben o.a. afspraken gehad met indrukwekkende corporates als Cisco en Google, succesvolle startups als Nest Labs en Cooliris, deal-maker Curtis Mo en een angel investor van de Sandhill Angels, hoogleraar Tom Byers van Stanford University en Pascal Finette van Singularity University. Ook vond er een aantal meetings in subgroepen plaats rond specifieke thema's zoals energie, health, online education, en mobiele apps. De dagen werden afgesloten met reflectiesessies waarin ondernemers hun inzichten met elkaar bespraken en vertaalden naar hun eigen bedrijf en de regio Zwolle.

Resultaat
De ondernemers deden verschillende inzichten op t.a.v. bijvoorbeeld de financiering van bedrijven, belangrijke technologie-ontwikkelingen, het belang van het juiste team en hun eigen rol als leider, waardevergroting, exits en de mogelijkheden van angel investing. Ook werden diverse linkjes gelegd voor mogelijke samenwerkingen met bedrijven in de Valley, als ook tussen de ondernemers onderling. Het was een bijzondere week van kruisbestuiving met als resultaat inspiratie, nieuwe perspectieven en samenwerkingen.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN