Eneco Zakelijk - Berlijn

februari 2015

Tijdens de inspiratiereis van 10 t/m 13 februari maakte het MT o.a. kennis met het clustermanagement van de Berlijnse overheid, de EUREF campus (en enkele bedrijven en kennisinstuten daar), een aantal innovatieve startups en Service Innovation Labs.

Waarom Berlijn?
De 'Energiewende' is een drijvende kracht achter innovatie in de Duitse energiewereld. In Berlijn zijn hiervan een aantal mooie voorbeelden te vinden, zoals de innovatieve EUREF campus, die nu al aan de energienormen van 2050 voldoet. Bovendien is Berlijn steeds meer de stad van internet en tech startups. Aangezien tech en energie steeds meer verweven raken, is ook deze ontwikkeling van groot belang om te volgen. 

Waarom een inspiratiereis?
Eneco zit midden in het proces om zich te ontwikkelen van commodity leverancier naar service provider. Bovendien gebeurt er op energiegebied erg veel op dit moment, zowel t.a.v. techniek, als processen en business modellen. Om een impuls te geven aan dit veranderproces en ook als management team onderling visies te delen en verdiepen, is deze inspiratiereis geinitieerd.

Programma
Tijdens de inspiratiereis maakte het MT o.a. kennis met het clustermanagement van de Berlijnse overheid, de EUREF campus (en enkele bedrijven en kennisinstuten daar), een aantal innovatieve startups en Service Innovation Labs.

Resultaat
De diverse meetings en bezoeken hebben geleid tot concrete contacten bij een aantal van de organisaties en bedrijven die nu verder verkend zullen worden. Daarnaast hebben de MT leden concrete inzichten opgedaan rondom de toepassing van service design binnen de eigen organisatie, als ook over nieuwe ontwikkelingen binnen (electrische) mobiliteit en smart buildings. De opgedane inzichten worden gebruikt om de eigen strategie verder aan te scherpen.

 

 

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN