Inter Provinciaal Overleg - Berlijn

juni 2015

De bestuurders en de leden van het Inter Provinciaal Overleg hebben van 10 t/m 12 juni contacten gelegd met bedrijven, instellingen en met de Nederlandse ambassade in Berlijn

Waarom Berlijn?
Duitsland is een goed voorbeeld voor Nederland als het gaat om haar industriepolitiek en (lange termijn) innovatiebeleid. Tevens heeft Berlijn vergelijkbare uitdagingen als diverse provincies in Nederland: hoe werk je als (regionale) overheid effectief samen binnen de triple helix? Hoe stimuleer je ondernemerschap en innovatie? Hoe stimuleer je sociale innovatie mede dmv stedelijke ontwikkeling? Tevens is Berlijn makkelijk te bereizen in 2,5 dag tegen relatief lage reis- en verblijfkosten.

Waarom een werkmissie?
Een werkmissie vormt de ideale manier om outside in perspectieven op te halen en in zeer korte tijd gevoed te worden met nieuwe kennis en inzichten over de gedefinieerde thema's. Daarnaast biedt een reis de delegatie de ruimte om op de opgedane inzichten te reflecteren en na te denken hoe deze binnen de Nederlandse provincies toe te passen.

Programma
Tijdens de werkmissie heeft de delegatie een helder beeld gekregen van de huidige politieke en economische ontwikkelingen in Duitsland, ook in relatie tot Nederland en binnen de EU. Men heeft uitgebreid uitleg gekregen over de manier waarop Berlijn na de val van de muur in 20 jaar tijd Oost en West zowel stedelijk als maatschappelijk samen gevoegd heeft. Ook heeft men een bezoek gebracht aan een campus waar de intelligente stad van de toekomst te zien is, waarbij men zowel het perspectief van de lokale overheid, van de private investeerder en van technologie ondernemers gehoord heeft.

Resultaat
De bestuurders en de leden van het IPO hebben tijdens de drie dagen contacten gelegd met bedrijven en instellingen in Berlijn, en met de Nederlandse ambassade alwaar zij grensoverschrijdende kwesties hebben besproken. Ze hebben inzichten gekregen t.a.v. diverse besturings vraagstukken met name op het gebied van samenwerking binnen de triple helix. Tevens hebben zij Nederlandse inzichten teruggegeven aan de Berlijnse organisaties.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN