Eneco - New York en Boston

oktober 2015

Van 10 t/m 17 oktober maakte Eneco een kennisreis naar New York en Boston

Waarom New York en Boston?
New York loopt al een aantal jaren voorop in het toepassen van smart city technologie. Door de meer dan 1 miljoen gebouwen, 8 miljoen inwoners en een jaarlijkse besteding van USD 15 miljard aan energie, heeft de stad een almaar groeiende behoefte aan energie efficiency en andere cleantech producten en diensten. In 2011 is de stads NY gestart met het "Green NYC 2025" initiatief, waarbij men de ambitie heeft de nieuwe (digitale) green- en cleantech innovatie golf te willen leiden in nauwe aansluiting op de reeds bestaande sterktes van de stad: financiën, software, data en analytics. Zonne energie heeft via diverse initiatieven en overheidssteun grote aandacht gekregen de afgelopen jaren, en is in 5 jaar tijd 800% gegroeid.

Boston wordt gezien als een voorloper in urban innovation en door haar grote dichtheid aan kennisinstituten en bedrijfsleven als een zeer innovatieve regio sterk in high tech, biotech en medical, financiële sector en verzekeringen. De stad Boston heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in big data oplossingen en smart city initiatieven op het gebied van mobiliteit/infrastructuur en energie efficiency. Zij doet dit mede door actief de samenwerking op te zoeken met de eigen kennisinstituten (zoals MIT) en het bedrijfsleven (zoals Cisco, IBM). 

Waarom een inspiratiereis?
De wereld om ons heen verandert momenteel zo snel, dat elke organisatie en bedrijf een uitdaging heeft in hoe haar bestaansrecht in deze snelle dynamiek te behouden. Ook in de energiesector vindt momenteel zoveel disruptie plaats, dat een bedrijf als Eneco actief naar buiten wil blijven kijken om snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Een inspiratiereis met een sterk en kwalitatief hoogwaardig inhoudelijk programma biedt een zeer waardevol outside-in perspectief voor een directieteam en andere change agents uit de organisatie. Tevens doet zoiets veel in de teambuilding en met een gezamenlijke mindset thuis komen. Een week los zijn van de operatie en als team, gevoed door volle dagen met input, de tijd hebben om met elkaar te discussieren over de impact die de opgedane inzichten zullen hebben op de eigen organisatie, is van grote waarde voor Eneco voor het verder aanscherpen van haar strategie.  

Programma
In het programma zaten diverse thema's verwerkt, van Smart Home, tot Smart Mobility, Smart Outdoor, Flex en Smart Grid en Solar & Storage. Er waren ontmoetingen met grote namen, alsmede met kleine innovatieve bedrijven die nog onbekend waren bij Eneco, en met wie men nu gaat samenwerken. Tevens heeft de groep kennisinstituten bezocht zoals MIT, MIT Media Lab en Boston University.

Resultaat 
De reis heeft geleid tot aanscherping van de strategie van Eneco, actieve nieuwe projecten, nieuwe partners om mee samen te werken en zeer intensieve teambuilding binnen de groep met een gezamenlijke mindset, die zij actief verspreiden binnen de organisatie.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN