Gemeente Enschede - Silicon Valley

november 2015

Van 31 oktober t/m 7 november heeft de Gemeente Enschede samen met diverse stakeholders uit de regio een inspiratiereis gemaakt naar Silicon Valley

Waarom Silicon Valley?
Silicon Valley weet zichzelf als regio voortdurend opnieuw uit te vinden. Niet alleen op het gebied van technologische ontwikkelingen loopt de regio voorop, tevens is men steeds in staat hier ook nieuwe business modellen aan te koppelen. Disruptie in veel sectoren wereldwijd komt vanuit bedrijven in Silicon Valley. Ondernemerschap is daar een vak apart, en er wordt zeer effectief samen gewerkt tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. 
Enschede heeft een economic alliance met Palo Alto in Silicon Valley, wat tevens reden was voor een bezoek aan deze regio. 

Waarom een inspiratiereis?
Enschede had een interessant gezelschap samen gesteld van stakeholders uit de regio: innovatieve ondernemers, Voorzitter CvB Universiteit Twente, Design Lab, Kennispark, directeuren vanuit de kunst- en cultuur sector op het raakvlak met technologie, en vertegenwoordiging vanuit Enschede zelf (burgemeester en wethouder economische zaken). Enschede heeft de afgelopen jaren regelmatig inspiratiereizen georganiseerd met diverse partijen uit de regio, en heeft zo ervaren welk momentum in samenwerking dit op kan leveren binnen de regio, en hoe het ondernemers helpt met nieuwe inspiratie, kennis en inzichten die leiden tot groter denken, actievere groei binnen hun bedrijf realiseren - en daarmee arbeidsplaatsen voor de regio. 

Programma
Het programma was gericht op de groep als geheel met sessies over innovatie en ondernemerschap in de regio stimuleren, over venture capital en toekomstige technologische ontwikkelingen en hun impact op onze maatschappij. Daarnaast had VoyEdge parallel sessies georganiseerd voor de verschillende deelnemers in de groep, met kunst/technologie partijen als Burning Man en Techshop, met grote bedrijven als Google en Cisco, met incubators als StartX Accelerator, en met technologie bedrijven als APIGEE, Intuitive Surgical, Nissan Research Center en Jaunt.

Resultaat
De banden met de City of Palo Alto zijn aangehaald waar diverse projecten en contacten uit voort zijn gekomen. Daarnaast hebben de ondernemers uit de groep nieuwe inzichten opgehaald over de verdere groei van hun bedrijf, alsmede contacten op gedaan voor verdere business ontwikkeling. Er staat nog een follow up bijeenkomst gepland, waarbij alle deelnemers zullen delen wat men n.a.v. de reis heeft gedaan.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN