Rabobank IJsseldelta - Singapore en Vietnam

november 2015

Van 14 t/m 22 november ging de Rabobank IJsseldelta samen met haar (groot)zakelijke klanten en relaties naar Singapore en Vietnam

Waarom Singapore en Vietnam?
Singapore is qua oppervlakte niet veel groter dan de provincie Utrecht, maar herbergt wel zo'n 5,4 miljoen inwoners. Sinds Singapore's onafhankelijkheid in 1965, heeft het land een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het BNP per hoofd van de bevolking bedraagt bijna net zoveel als dat van Nederlanders, terwijl wij zo'n 50 jaar geleden nog grofweg vijf keer meer verdienden. Het is Singapore gelukt om - als klein land zonder natuurlijke grondstoffen - in korte tijd tot één van de winnaars in de wereldeconomie te behoren. Hoe heeft Singapore dat voor elkaar gekregen? En welke kansen liggen hier voor de ondernemers uit de regio Zwolle? 

Vietnam heeft ongeveer 91,5 miljoen inwoners en is een dichtbevolkt land met een hele jonge bevolking (bijna 60% is geboren na 1975). Vietnam wordt vaak genoemd als één van de meest aantrekkelijke groeipolen van Azië. De economische groei van de afgelopen jaren heeft geleid tot overmatig gebruik van bestaande infrastructuren waardoor vernieuwing en innovatie noodzakelijk zijn. Kosten in Vietnam zijn nog relatief laag. Welke potentie biedt dit voor bedrijven uit de regio Zwolle?

Waarom een inspiratiereis?
Voor Rabobank IJsseldelta is internationalisering een belangrijk thema. Rabobank IJsseldelta initieert daarom met regelmaat zakelijke inspiratiereizen voor haar (groot)zakelijke klanten en relaties. Op deze manier kunnen de ondernemers - samen met ambitieuze collega-ondernemers uit de regio - inspiratie, inzichten en internationale contacten opdoen voor het verder groeien van hun bedrijf. Bovendien was het interessant dat dit jaar ook het onderwijs in het reisgezelfschap vertegenwoordigd was en de Gemeente Zwolle een rol speelde bij de kick-off van de reis in Nederland. Op deze manier draagt de reis ook bij aan een verdere versterking van de 4 O's in de regio. 

Programma
Het programma was afgestemd op de thema's die voor de regio Zwolle relevant zijn, als ook de wensen van de individuele deelnemers. Om een goed beeld te krijgen van het economische ecosysteem in de beide landen zijn naast bedrijven, ook onderwijsinstellingen en overheden bezocht. In Singapore vonden er bijvoorbeeld interactieve sessies plaats bij Unilever, Fokker, de belangrijkste incubator, Design Sojourn en het 3D printing center van de technische universiteit. In Vietnam werd ondermeer een bezoek gebracht aan Royal HaskoningDHV, het Saigon Hi-tech park, NWC Consulting en Harvey Nash. Daarnaast waren in beide landen netwerk events opgezet.

Resultaat
De groep heeft een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen, business cultuur en kansen in beide landen. Bovendien was de reis een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en het onderlinge netwerk verder te versterken. Daarnaast hebben deelnemers inzichten opgedaan over thema's die voor hen relevant waren (zoals het opzetten van een sales office in Singapore, outsourcing in Vietnam, etc.) Ook hebben de deelnemers relevante relaties ontmoet om samenwerkingen verder mee vorm te geven.

 

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN