Financieel Directeuren Universiteiten - Brussel, Leuven en Middelburg

september 2016

Een werkmissie rondom de thema's Horizon 2020, het Vlaamse onderzoek- en onderwijssysteem en het University College Model.

Waarom Brussel, Leuven en Middelburg?
Deze werkmissie stond in het teken van drie thema's: het belang van Horizon 2020, best practices in het Vlaamse onderzoek- en onderwijssysteem en het University College Model. Voor de eerste twee thema's moesten we in Brussel en Leuven zijn, voor het derde thema gingen we op bezoek in Middelburg.

Waarom een werkmissie?
Door middel van de werkmissie doen de financieel directeuren, het ministerie van OCW en VNSU nieuwe kennis op door naar andere goede voorbeelden te kijken. Bovendien is de werkmissie een middel om als directeuren onderling kennis uit te wisselen over uitdagingen waar ze zich allemaal voor gesteld zien.

Programma
In Brussel is een bezoek gebracht aan het Vlaamse Ministerie voor Onderwijs en Vorming. Om een beter beeld te krijgen van beïnvloeding van Horizon 2020 (en zijn opvolger) zijn ontmoetingen geweest met de permanente Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel en de Europese Commissie. Ook werd een bezoek gebracht aan Netherlands House for Education and Research. In Middelburg werd het zeer succesvolle University College Middelburg bezocht. 

Resultaat 
De delegatie heeft inzicht gekregen in de succesfactoren van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Vervolgens is kennis en inspiratie opgedaan op allerlei financiele thema's en was men zeer onder de indruk van de wijze waarop de Universiteit van Leuven ondernemerschap bij haar onderzoekers stimuleert. Tot slot was het zeer waardevol om als delegatie onderling kennis en ervaringen uit te wisselen over de financiele uitdagingen en successen op ieders instelling.

 

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN