Bestuurders Hoger Onderwijs - München

Januari 2020

Bestuurders uit het hoger onderwijs reizen af naar München om nieuwe kennis en inzichten op te doen over veiligheid in de brede zin van het woord: sociale veiligheid, fysieke veiligheid en cyber security. Daarnaast wordt er gekeken naar diverse bedrijfsvoeringsprocessen van de universiteiten in München.

Na afloop van de reis kunt u hier een kort verslag vinden.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN