CFO's Universiteiten - Aken

In september 2019 reizen de financieel directeuren van universiteiten naar Aken om hier inspiratie en kennis op te doen over de thema's: open access, werken in consortia en cultuur & leiderschap.

Waarom Aken?
Aken maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Euregio Maas-Rijn, waar 7 universiteiten en hogescholen in gevestigd zijn en in deze regio zijn interessante voorbeelden van aansprekende consortia te vinden.
 

Waarom een werkmissie?
Door middel van de werkmissie doen de financieel directeuren, het ministerie van OCW en VNSU nieuwe kennis op door naar andere goede voorbeelden te kijken. Bovendien is de werkmissie een middel om als directeuren onderling kennis uit te wisselen over uitdagingen waar ze zich allemaal voor gesteld zien.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN