Netbeheer Nederland - Stockholm

April 2019

Netbeheerders uit Nederland reizen af naar Stockholm om kennis en ervaringen uit te wisselen over energietransitie, warmtenetten en smart city initiatieven.

Begin april 2019 gingen de netbeheerders uit Nederland naar Stockholm om inzichten en kennis op te doen over energietransitie, warmtenetten en smart city initiatieven. 

Waarom Stockholm?
In Scandinavië hebben ze ‘duurzame ontwikkeling’ uitgevonden en het streven naar duurzame ontwikkeling zit de Scandinaviërs in het bloed. De juiste koppeling tussen innovatie en duurzame ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de Regio Stockholm tot de meest innovatieve regio in Europa is uitgeroepen.

Zweden heeft al in een vroeg stadium grote wijzigingen aangebracht in haar energievoorziening. Doordat Zweden geen fossiele brandstoffen heeft, is zij al in de jaren 70 begonnen met het opbouwen van haar nucleaire capaciteit en is haar natuurlijke bronnen gaan gebruiken zoals hydropower. Zweden heeft vervolgens als één van de eerste landen gereageerd op de berichten over klimaatverandering. Zij heeft diverse beleids- instrumenten ingezet om duurzame energie te stimuleren waarvan de laatste is de invoering van “green certificates” in 2003. Duurzame energie in Zweden bestaat voor 2/3 uit onshore wind en voor 1/3 uit biomassa. Eind 2014 gebruikte slechts voor 30% fossiele brandstoffen terwijl renewables 52% uitmaakt van de totale energievoorziening.

De politieke leiders in Zweden nemen geen korte-termijn extreme maatregelen aan, maar geven meer algemene richtlijnen. De focus is op innovatie i.v.m. verdere voortgang en Zweden pakt haar research en development zeer gestructureerd aan.

Waarom een werkmissie
De werkmissie naar Stockholm is een ideale manier om te helpen bij de verdere ontwikkeling en groei van de betreffende onderwerpen. Verder is er ruimte om kennis- en ervaringsuitwisseling te stimuleren binnen de groep.  

Programma
Het programma was afgestemd op de wensen van de groep als geheel als ook de wensen van de individuele deelnemers. Zo hebben we een bezoek gebracht aan de Dutch Chamber en hebben we kennis gemaakt met de verschillende culturen. We hebben een kijkje gekregen in de scandinavische energie transitie en duurzaamheid ontwikkelingen.

Resultaat
De groep heeft een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen binnen de gevraagde thema's in Stockholm. Bovendien was de reis een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en het onderlinge netwerk verder te versterken.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN