24U in bedrijf - Silicon Valley

oktober 2016

Samen met 24U in Bedrijf en innovatiebureau Six Fingers organiseerden we een innovatiereis gericht op snel groeiende MKB ondernemers naar Silicon Valley.

Waarom Silicon Valley?
Silicon Valley weet zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden met nieuwe bedrijven, nieuwe business modellen en baanbrekende technologieën. Er starten relatief veel meer bedrijven dan in Nederland en bovendien groeien er veel meer door tot een succesvol (groot) bedrijf. Dat heeft te maken met een combinatie van factoren zoals leiderschap, falen zien als leermoment en een krachtig ecosysteem van kennisinstellingen, MKB en grote gevestigde bedrijven, financiers en incubators, die allemaal samenwerken aan nieuwe groei en innovatie. 

Waarom een inspiratiereis?
De wereld verandert momenteel zo snel, dat je als bedrijf onmogelijk bij kunt blijven als je alleen je blik intern gericht hebt. Naar buiten kijken, nieuwe inzichten en ideeën opdoen, ervaringen uitwisselen met collega-ondernemers uit andere bedrijven en regio's in de wereld: onmisbare zaken als je wilt begrijpen welke impact ontwikkelingen gaan hebben op jouw bedrijf en markt.

Programma
We hebben een groot aantal experts ontmoet en bedrijven bezocht. Grote namen als Google en Yahoo, maar ook startups in heel diverse hoeken, een angel investor, een incubator, ervaringen uitgewisseld met innovatie experts, Stanford University bezocht en we hebben een interactieve sessie over agile ondernemen gehad.

Resultaat
Ondernemers hebben inspiratie en inzichten opgedaan voor het verder groeien van hun bedrijf. Daarnaast hebben ze hun netwerk van collega-ondernemers in Nederland vergroot, wat ook weer tot nieuwe samenwerkingen in Nederland heeft geleid. 

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN