Bestuurders Hoger Onderwijs - Tallinn en Helsinki

Januari 2019

Bestuurders uit het hoger onderwijs reizen af naar Tallinn en Helsinki om nieuwe kennis en inzichten op te doen over de mogelijkheden van digitale transformatie in het onderwijs en in de bedrijfsvoeringsprocessen van hun instellingen. Daarnaast wordt er gekeken naar ontwikkelingen in smart cities en duurzaamheid. In deze onderwerpen lopen zowel Estland als Finland voorop in Europa.

Eind januari 2019 gingen de bestuurders uit het hoger onderwijs naar Tallinn en Helsinki om inzichten en kennis op te doen over de mogelijkheden van digitale transformatie in het onderwijs en in de bedrijfsvoeringsprocessen van hun instellingen. Daarnaast wordt er gekeken naar ontwikkelingen in smart cities en duurzaamheid.

Waarom Tallinn en Helsinki?
Deze keuze komt onder andere voort uit het feit dat Estland bekend staat om haar voortrekkersrol op digitaal
gebied. Computers en internet zijn onderdeel van de nationale identiteit van Estland en de 1,3 miljoen inwoners doen bijna alles via internet. Tot augustus 1991 werd Estland bezet door de Sovjet-Unie. Opgescheept met verouderde Sovjet-technologie besloot het land het meest vooruitstrevende technologische land van de wereld te worden. De digitalisering van Estland heeft als doel om het contact tussen de overheid en de burgers, en de overheden onderling te verbeteren en de bureaucratie te verminderen. In 2007 was Estland het eerste land dat door een cyberaanval getroff en werd. Daarna is er de e-cyberafdeling van het leger opgericht, bemand door betrokken burgers en bedoeld om hackers buiten de deur te houden.
Estland loopt al een tijd voorop bij digitale vernieuwingen. Zo kunnen de Esten al sinds 2005 via het internet hun stem uitbrengen bij de verkiezingen. Ook zijn er veel technologiebedrijven opgericht, bijvoorbeeld Skype.
Finland is Europa’s tweede meest digitale economie.

Finland heeft zware economische tijden gekend doordat de vraag naar specialistische Finse producten afnam. De val van tech giganten zoals Nokia heeft er echter ook voor gezorgd dat duizenden hoogopgeleiden werklozen zelf nieuwe bedrijven gingen opzetten. Finland loopt al jaren voorop als het gaat om digitale vaardigheden. Daarnaast heeft ze zich de laatste jaren ontwikkeld tot voorloper op het gebied van digitale publieke services. Op energiegebied wil Finland een voorloper blijven in de energietransitie en heeft daarom een strategie uitgezet om dat te bereiken: duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema in Finland.

Waarom een werkmissie?
De werkmissie naar Tallinn en Helsinki is een ideale manier om binnen de universiteiten, in het bedrijfsleven en bij andere organisaties kennis, nieuwe inzichten en inspiratie op te doen.

Programma
Het programma was afgestemd op de wensen van de groep als geheel als ook de wensen van de individuele deelnemers. Zo hebben we een bezoek gebracht aan verschillende universiteiten, het ministerie, en zijn er verschillende inzichten opgedaan binnen verschillende bedrijfsontwikkelingen. 

Resultaat
De groep heeft een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen binnen de gevraagde thema's in Tallinn en Helsinki. Bovendien was de reis een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en het onderlinge netwerk verder te versterken.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN