Rabobank Ondernemersreis - Argentinië

De Rabobank reist met haar ondernemers naar Argentinië om inzichten en kennis op te doen over ondernemerschap, bedrijfsgroei en innovatie in Argentinië.

Waarom Argentinië?
Argentinië is een toonaangevend producent in de voedsel- en vee- industrie. Ook heeft Argentinië grote mogelijkheden in een aantal producerende sectoren, in innovatieve dienstverlening en in High Tech industrieën.

Tussen 2004 en 2008 is de Argentijnse economie sterk gegroeid en heeft Argentinië haar armoede percentages gereduceerd. Door presidentiële verkiezingen heeft Argentinië sinds 2015 een grote verandering kunnen maken in haar economische beleid. Grote reformaties zijn met een grote snelheid geïmplementeerd, zoals het één maken van de wisselkoers, de overeenkomst met internationale schuldeisers, modernisatie van het import regime, reductie van de inflatie en een reformatie van het land’s nationale bureau voor statistiek.

Tevens heeft Argentinië een zeer actieve rol op zich genomen op internationaal gebied en zal de G20 dit jaar in Argentinië gehouden worden. Hierbij zal Argentinië haar intentie uitspreken om lid te worden van het OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) en tevens een observant te willen worden in de Pacifische Alliantie. Na een economische krimp van 2,2% in 2016 begon de economie te herstellen. Het GDP groeide zelfs tot 2,7% in de eerste helft van 2017 (in vergelijking tot het voorgaande jaar) en groeide door in de tweede helft van 2017.

Waarom een inspiratiereis?
Rabobank IJsseldelta en Rabobank Vaart & Vechtstreek willen ondernemers in de regio helpen bij het realiseren van hun ambities. Niet alleen als bankiers, maar ook als betrokken partners bij de economische groei, welvaart en welzijn in de regio. Voor Rabobank IJsseldelta & Rabobank Vaart & Vechtstreek is internationalisering een belangrijk thema. Deze banken initiëren daarom met regelmaat zakelijke inspiratiereizen voor hun (groot)zakelijke klanten en relaties. Op deze manier kunnen de ondernemers - samen met ambitieuze collega-ondernemers uit de regio - inspiratie, inzichten en internationale contacten opdoen voor het verder groeien van hun bedrijf (en daarmee ook de werkgelegenheid in de regio verder stimuleren).

Programma
Tijdens de week in Argentinië werd ingezoomd op innovatie, management methodes en mindset in Argentinië. Er werden bezoeken gebracht aan Nederlanders die grote ondernemingen leiden in Argentinië, een bezoek aan de International Finance Corporation, lid van de World Bank Group met macro-economisch inzicht over Argentinië en ook de Kamer van Koophandel in Argentinië werd een bezoek gebracht. Daarnaast werd er kennis gemaakt met andere Nederlanders wonend en werkend in Argentinië en werd er voldoende aandacht besteed aan het leren kennen van de Argentijnse cultuur. Tot slot, was de week een uitgelezen mogelijkheid voor de ondernemers onderling om ervaringen uit te wisselen over de ontwikkeling van hun eigen bedrijven.

Resultaat
De groep heeft een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen, business cultuur en kansen in Argentinië.  Bovendien was de reis een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en het onderlinge netwerk verder te versterken.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN