Overlegtafel Energievoorziening - Estland

Mei 2018

Midden mei ging de Overlegtafel Energievoorziening naar Estland om daar te leren hoe de Estse overheid haar samenleving over diverse industrieën heen volledig gedigitaliseerd heeft. Er wordt daarbij de nadruk gelegd op de digitalisering in de energie sector in Estland, maar ook daarbuiten wordt gekeken naar waardevolle ervaringen die men in Nederland kan toepassen.  

Waarom Estland?
De Overlegtafel Energievoorziening heeft gekozen voor een werkmissie naar de Baltische Staat Estland. Deze keuze komt onder andere voort uit het feit dat Estland momenteel voorzitter van de EU is en bekend staat om haar voortrekkersrol op digitaal gebied. Computers en internet zijn onderdeel van de nationale identiteit van Estland en de 1,3 miljoen inwoners doen bijna alles via internet, waaronder hun communicatie met overheidsinstanties.

De Baltische staten zijn in 1991 onafhankelijk geworden en in 2004 traden ze toe tot de Europese Unie. Sinds die tijd hebben de landen een enorme economische groei doorgemaakt die is toe te schrijven aan de toenemende handel als ook het Europese geld dat beschikbaar kwam. Sinds 2011 kan je in Estland met de Euro betalen.

Computers en het internet zijn een onderdeel van de nationale identiteit van Estland geworden. Tot augustus 1991 werd Estland bezet door de Sovjet-Unie. Opgescheept met verouderde Sovjet-technologie besloot het land het meest vooruitstrevende technologische land van de wereld te worden. De digitalisering van Estland heeft als doel om het contact tussen de overheid en de burgers, en de overheden onderling te verbeteren en de bureaucratie te verminderen. In 2007 was Estland het eerste land dat door een cyberaanval getroffen werd. Daarna is er de e-cyberafdeling van het leger opgericht, bemand door betrokken burgers en bedoeld om hackers buiten de deur te houden. Estland loopt al een tijd voorop bij digitale vernieuwingen. Zo kunnen de Esten al sinds 2005 via het internet hun stem uitbrengen bij de verkiezingen. Ook zijn er veel technologiebedrijven opgericht, bijvoorbeeld Skype.

Waarom een werkmissie?
De Overlegtafel Energievoorzieningen wil kennis opdoen over ontwikkelingen, methodes en concepten in Tallinn t.a.v. de digitale samenleving, "data-ketens" binnen het energie systeem en toekomstige energiesystemen. 

Programma
Het programma bevatte afspraken binnen verschillende energie bedrijven. Verder stonden er thema’s centraal zoals: Estland als een e-society.

Resultaat
De delegatie heeft inzicht gekregen in de data en energy sector in Tallinn. Tot slot was het zeer waardevol om als delegatie onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN