Netbeheer Nederland - Israël

April 2018

In april zal het bestuur van Netbeheer Nederland naar Israël reizen om nieuwe kennis op te doen over cyber security en de governance modellen tussen overheid en industrie rondom cyber security. Er wordt gekeken naar waardevolle voorbeelden zowel binnen als buiten de energie sector. Daarnaast wordt er gekeken naar ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van Robotics, Artificial Intelligence, Internet of Things en storage technologie. Er is gekozen voor Israël omdat dit land rondom een aantal van deze technologieën zich zeer snel ontwikkelt.  

Enkele weken na afloop van de reis kunt u hier een verslag vinden.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN