Commissie Financiële Aangelegenheden - Estland

september 2017

In september 2017 reisden de financieel directeuren van universiteiten naar Estland om hier kennis en contacten op te doen over digitalisering en samenwerking. 

Waarom Estland?
De Baltische staten zijn in 1991 onafhankelijk geworden en in 2004 traden ze toe tot de Europese Unie. Sinds die tijd hebben de landen een enorme economische groei doorgemaakt. Estland is het gelukt om een voorsprong te behalen op het gebied van digitalisering. Zo kunnen de Esten al sinds 2005 via het internet hun stem uitbrengen bij de verkiezingen. Ook zijn er veel technologiebedrijven opgericht, bijvoorbeeld Skype. Ook in het hoger onderwijs is de verregaande toepassing van ICT terug te vinden. Andere interessante feiten over hoger onderwijs en onderzoek in Estland:

  • 80 % van het onderzoeksbudget is projectmatig;
  • de sleutelfiguren van het Estlandse onderzoek bevinden zich in de hoek van biologie en natuurkunde;
  • 3/4 van de top onderzoekers zijn verbonden aan de Universiteit van Tartu;
  • 20 % van de top onderzoekers is vrouw. 

Waarom een werkmissie?
Door middel van de werkmissie doen de financieel directeuren, het ministerie van OCW en VNSU nieuwe kennis op door naar andere goede voorbeelden te kijken. Bovendien is de werkmissie een middel om als directeuren onderling kennis uit te wisselen over uitdagingen waar ze zich allemaal voor gesteld zien.

Programma
Het programma bevatte afspraken binnen Tartu University, als mede de Tallinn University of Technology. Ook heeft een startup voor de delegatie gepitched. Verder stonden er thema’s centraal zoals: Estland als een e-society, het educatie - en onderzoekssysteem in Estland en onderzoekssamenwerkingen. 

Resultaat
De delegatie heeft inzicht gekregen in het hoger onderwijs in Estland, mogelijkheden voor samenwerking en toepassing van technologie. Tot slot was het zeer waardevol om als delegatie onderling kennis en ervaringen uit te wisselen over de financiële uitdagingen en successen op ieders instelling.

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN