Natascha Walenberg

Biografie

Natascha Walenberg is Programma Manager bij VoyEdge. Ze studeerde communicatiewetenschap en bedrijfskunde en werkte bij verschillende adviesbureaus. 

Natascha koos voor VoyEdge, omdat ze zakelijke studiereizen als een belangrijk middel ziet om op een inspirerende en praktische manier tot innovatie te komen en bovendien in korte tijd relaties tussen deelnemers te versterken. Beide aspecten zijn in haar ogen essentieel in een tijd waarin vernieuwing en kostenbesparing noodzakelijk zijn en steeds meer in (internationale) netwerken wordt samengewerkt.

Natascha deed hiervoor consultancy-opdrachten op met name de terreinen veiligheid, zorg en ondernemerschap & economie. Ze werkte voor overheden, verenigingen en bedrijfsleven: opdrachten bestonden meestal uit een combinatie van onderzoek doen en workshops organiseren en begeleiden.

Natascha heeft zich altijd geïnteresseerd voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. Tijdens haar studie aan de Universiteit Twente volgde ze een minor Technical Communications aan de University of Washington in Seattle. Bij terugkomst heeft ze een jaar lang als bestuurslid van ESN-Twente internationale studenten begeleid.

natascha(at)voyedge.nl

+31 6 2888 3011

LinkedIn

TERUG NAAR BOVEN TERUG NAAR BOVEN